Национална програма „Професионално образование и обучение“, Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

ПГ по транспорт и мениджмънт е на 3 място в България в списъка на одобрените проекти, които ще се финансират по Национална програма „Професионално образование и обучение“, Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“.

Нашата гимназия ще получи финансиране на стойност 100 хил лв за закупуване на ново оборудване и модернизация на професионалното образование и обучение!!!

Това е страхотен атестат за екипа, разработил проекта и мотивация за учениците от новите четири паралелки, които ще прекрачат прага на гимназията през септември.

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Call Now Button