Национална програма „Професионално образование и обучение“,

ПГ по транспорт и мениджмънт е на 3 място в България в списъка на одобрените проекти, които ще се финансират по Национална програма „Професионално образование и обучение“, Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“. Нашата гимназия [...] Read More

Предизвикателство – 23. IV. е световен ден на книгата

https://pg-ttm.com/wp-content/uploads/2022/04/video-1650271233.mp4 Инициатива на катедра "Български език и литература" 23. IV. е световен ден на книгата. Ден на почит към книгата като най- важното и значимо средство за съхранение и разпространение на знания. Английският философ Франсис [...] Read More

ПГТТМ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +

През учебната 2020/2021 година ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт ще реализира ПРОЕКТ: 2020-1-BG01-КА102-078479 ,,КАПКОВО ЕРЕРГИЕН МОДЕЛ“ по Програма ,,Еразъм +“. Проектът е на стойност 47 338 евро. Шестнадесет ученици от XI и XII клас [...] Read More
Call Now Button