65 ГОДИНИ ТРАДИЦИИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт чества своя 65 годишен юбилей през 2021г.

От своето създаване през 1956 г. до днес училището премина през много етапи на трансформация и се превърна в модерно конкурентно способно учебно заведение с утвърден авторитет в бързо изменящите се условия на образователно-възпитателният процес, способно да формира у учениците знания, умения, национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и професионална реализация.

Професиите предлагани за обучение в гимназията, са съвременни и гарантират много добри възможности при намиране на работа . Високото качество на предоставеното професионално образование на завършващите ученици и осигурява предимство при кандидатстването във ВУЗ.

Професионална фимназия по транспорт и транспортен мениджмънт разполага с:

– Учебни кабинети за професионално обучение и специализирани лаборатории;
– автомобилен сервиз с компютърна диагностика;
– компютърни кабинети;
– учебни стаи с мултимедия;
– физкултурен салон и фитнес зала;
– библиотека;
– медицински кабинет;
– консултативен кабинет с психолог;
– ученическо общежитие, единствено в града.

Учениците избрали да учат в ПГТТМ, се обучават за водачи на МПС на най-съвременни автомобили. Учебният автопарк разполага с нови автомобили Volkswagen Polo comfortable – стандарт Евро 6.

Нашите възпитаници се реализират и успяват в различни области:- мениджъри на международни компании;

– управители на големи търговски вериги;
– научни сътрудници в БАН;
– собственици и управители на автомобилни фирми.

Call Now Button