Характеристики и лечение на минералната вода !

Свера на използване БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕ

Минералните води са от съществено балнеоложко значение и са широко използвани за рехабилитация и санаториално лечение. Терминът спа е свързан с водолечението, познато като балнотерапия.

Минералната вода може да се използва както за външно приложение (чрез бани, вани, душове) при хидротерапията и водолечението, така и за инхалации или промивки при заболявания на носоглътката и горните дихателни пътища, и други подобни цели.

КРАТКИ ПОЯСНЕНИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ФАКТОРИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ПАВЕЛ БАНЯ,СЪЧЕТАНИ С ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ,БЛАГОПРИЯТНО ПОВЛИЯВАЩИ СЕ В КУРОРТА И СЪОТВЕТНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ.

Минералните води в България са с различно съдържание, т.е. отговарят на определени параметри, които определят приоритетните незоологични единици, ’’панела” на заболяванията, подходящи за повлияване в съответния балнеокурорт. Разбира се Павел баня не прави изключение в това отношение. Тук минералната вода се характеризира със слаба минерализация, респективно ниско количество сухо вещество на литър/около 2гр./ и хипертермалност – 57-59Х температура на водата при извора. Тя е, най-общо, хидрокарбонатна, мета- силициева, радонова и флуорна.
Тези характеристики я правят подходяща за лечение на редица заболявания. Основна група от тях са болести на опорно-двигателния апарат с известен приоритет на вертеброгенните и тези на междупрешлениите дискове. Сериозно са застъпени дегенеративните ставни заболявания, а също и такива на периферната нервна система/тук имаме пред вид моно и полирадикулопатии и състояния след полиневропатии с различна, но конкретна ети- ология/диабетна, токсична и пр./.В по-малка степен можем да включим незоологични единици от централната нервна система-моно-,хеми- и квадрипа- ретични състояния след съдови инциденти, извън рисковите периоди; черепно-мозъчни и гръбначномозъчни травми и др. Една немалка група са болестите от рубриката на ревматологията: реактивни, ревматични, подагрени и псориатрични артрити; анкилозиращия спондилартрит и др. Не на последно място споменаваме и посттравматичните състояния, които приемаме за вторична рехабилитация/ след първоначален цикъл на болнична такава/.
Съчетанието на минералната вода, различните видове преформирани фактори, цялата палитра от кинезитерапевтични методики, някои топлинни процедури – всичко това във съвременен вариант, ни дава възможността да заявим, че разполагаме с пълен обем рехабилитационни мерки, необходими за адекватнотното въздействие при горепосочените заболявания.
Пред вид ограничените възможности на медикаментозната терапия, неизбежния оперативен риск и липсата на гаранции за успеха при оперативните интервенции/особено при болестите на между-прешленните дискове/, можем да отбележим една висока степен на повлияване на състоянието на пациентите и то в различните им стадии. При някои от тях това повлияване достига до 80%Разбира се 100%-ова успеваемост е невъзможна, но това важи
и за останалите методики от другите направления в медицината.
За да сме максимално екзактни трябва да отбележим, че има някои основни противопоказания за лечение в балнеокурорта, а именно онкологични заболявания; остри възпалителни болести; изразени сърдечно-съдови болести, психични болести, дори и в ремисия и недобре компенсирани болести на ендокринната и централната нервна с-ми.
Съставил: д-р Мирослав Минев балнеохотел „ДИАНА МАР” гр.Павел баня

Състав и характеристики на водата от изворите в Павел баня

Име Параметър
Дебит 16 л/сек
Температура 61 oC
Минерализация 0,62 G/L
Радон 22,8
Сероводород 0,7 MG/L
Метасилициева к-на 54 MG/L
Метаборна к-на 0,7 MG/L

АНИОНИ MG / L MVAL %
ФЛУОРИД 14 10.08
ХЛОРИД 12 4.73
СУЛФАТ 19 5.49
ХИДРОКАРБОНАТ 354 79.49
ХИДРОСУЛФИД 0.5 0.21

КАТИОНИ MG / L MVAL %
ЛИТИЙ 0.4 0.4
НАТРИЙ 148 88.16
КАЛИЙ 12.8 4.49
КАЛЦИЙ 8 5.49
МАГНЕЗИЙ 1 0.94
ЖЕЛЯЗО 0.3 0.03

Използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че сте съгласни. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Call Now Button