КАСОВ ОТЧЕТ НА ПТ ТТМ КЪМ 31.12.2022 г.

КАСОВ ОТЧЕТ НА ПТ ТТМ КЪМ 31.12.2022 г.

Прилагане на чл. 291 от Закона за предучилищно и училищно образование във връзка с изпълнение на държавният бюджет за 2022

Прилагане на чл. 291 от Закона за предучилищно и училищно образование във връзка с изпълнение на държавният бюджет за 2022

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022 ПГТТМ

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022 ПГТТМ

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2022 ПГТТМ

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2022 ПГТТМ

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022 ПГТТМ

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022 ПГТТМ

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022 ПГТТМ

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022 ПГТТМ

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2022 ПГТТМ

КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2022 ПГТТМ

Call Now Button