СПЕДИЦИЯ , ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА

След завършване на основното образование

СПЕЦИАЛНОСТ
СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА
е разрешено изучаването на английски език

Професия СПЕДИТОР – ЛОГИСТИК

Обучението по специалността дава знания и умения в един икономическите сектори с най-динамично развитие и устойчив ръст – „транспортните услуги“.

Спедиторът логистик изпълнява дейности свързани с планиране, договаряне, организиране, контрол и отчитане на транспорта. Завърпилите специалност „СПЕДИЦИЯ, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ЛОГИСТИКА“ могат да се реализират във всички транспортни дейности, в които са включени логистичнни, спедиторски и складови услуги:

– снабдяване;
– дистрибуция;
– обслужване на клиенти;
– спедиция;
– митнически обслужване;
– управление на качеството;
– маркетинг;
– бизнес комуникация;
– финансово-икономически анализ и контрол.

Call Now Button