Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт отбелязва своя 65 годишен юбилей.

Материална база

Училището разполага със съвременна материално-техническа база, съобразена с изискванията за микроклимат, оборудване и обзавеждане , екология и дизайн – учебен корпус с 22 кабинета по общообразователни и специални предмети, актова зала с 400 места, физкултурен салон и спортни площадки, общежитие със стаи с по две легла, учебни работилници и специализирани лаборатории, автомобилен сервиз с компютърна диагностична техника, собствен автомобилен парк, пет компютърни кабинета, неограничен достъп до Интернет, богата библиотека.

Компютърни кабинети

Нарастващите темпове на компютаризация във всички сфери на обществения живот, постиженията на научно-техническия прогрес, изискват от съвременния човек да умее да работи много добре с компютър.
Училището разполага с пет кабинета за провеждане на упражнения по информационни технологии, информатика, информационни системи в транспорта. Те са оборудвани с нова компютърна техника и периферни устройства. Осигурен е неограничен достъп до Интернет.

По електротехническо чертане учениците работят с лицензирани програмни продукти и усвояват видове проектиране, основни чертожни техники, изработване на работни и сборни чертежи на детайли и др. Лабораторията по електрообзавеждане на автомобила е обзаведена със съвременни стендове за изпитване на електрическите агрегати и възли. Придобиват се умения за работа по електрическата инсталация на автомобила, методите за откриване на неизправности и тяхното отстраняване. Лабораторията за изпитване на двигатели е оборудвана със стендове за изпитване на ДВГ и Мотортестер за пълна диагностика на двигателите и системите на Форд, Фолксваген, Мерцедес, Опел и др. Учениците придобиват умения за работа със съвременна диагностична апаратура.

В учебния сервиз се извършва диагностика и ремонт на ходовата част на съвременните автомобили със стенд HPA „EUROTRONIK“. Учениците се обучават да монтират нови гуми и балансират автомобилните колела. Сервизът е оборудван със стенд „MOTORPAL“ за изпитване и регулиране на гориво-нагнетателни помпи и стенд КП 16-09 за изпитване и регулиране на дюзи за дизелови двигатели. Сервизът е оборудван със стенд за регулиране на фарове и стенд за измерване на спирачната сила, необходима за спиране на автомобила.

Училището притежава лиценз и разрешително №2466 от 23.05.2008 г. за обучение на водачи на МПС. Обучението е безплатно за всички ученици и се извършва от квалифицирани преподаватели на съвременни автомобили.

Общежитие

За учениците, които пътуват от други населени места, е осигурено общежитие с всички необходими условия. То разполага със стаи с по две легла, самостоятелен санитарен възел и тераса, зали за самоподготовка, битови помещения. Към общежитието има възпитатели, които присъстват денонощно, за да помагат на учениците и да съблюдават спазването на вътрешния ред.

Бодибилдинг зала

Библиотека

Гимназията разполага с библиотека, богата с художествена и научно-техническа литература и читалня. Тук всеки ученик може да получи не само необходимото му литературно произведение, но и библиографска справка, и консултация. Библиотеката има богат технически отдел, който е в помощ на учениците при подготовката им по специалните предмети, изработката на курсови задачи, проекти и дипломни работи.

Call Now Button