ПГТТМ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +

През учебната 2020/2021 година ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт ще реализира ПРОЕКТ: 2020-1-BG01-КА102-078479 ,,КАПКОВО ЕРЕРГИЕН МОДЕЛ“ по Програма ,,Еразъм +“. Проектът е на стойност 47 338 евро.

Шестнадесет ученици от XI и XII клас от специалностите ,,Икономическа информатика“, ,,Автомобилна мехатроника“, ,,Автотранспортна техника“, ,,Електрообзавеждане на транспортна техника“ и ,,Експлоатация на автомобилния транспорт“ ще проведат мобилност в град Лайпциг, Германия през април 2021 година. Учениците са разпределени в две направления ,,CAR mechanic“ и ,,3D printer“.

По време на мобилността учениците ще проведат занятия в специализирани лаборатории и ще се запознаят с поточните линии за производство на автомобили на водещите автомобилни компании PORSCHE и BMW.

Партньор на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт при реализирането на проекта е Фирма VITALIS – Германия.

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Call Now Button