Казанлъшката гимназия по Транспорт става Център за високи постижения в професионалното образование и обучение

Професионална гимназия по Транспорт и транспортен мениджмънт в Казанлък получи поредното си национално признание. 

След като беше одобрено със Заповед №РД09-5599/15.11.2022г. на Министъра на образованието и науката НПГВМ „Иван Павлов“, Стара Загора и ПГТТМ, Казанлък са определени за ЦЕНТЪР за високи постижения в професионалното образование и обучение за област Стара Загора.

Само 28 училища в цялата страна са получили такава оценка от МОН.

Получаването на статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение е по проект  „Модернизация на образователната инфраструктура“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. За целта е извършена оценка на професионалните училища, въз основа на която са определени тези, които да получат такъв статут.

Един от водещите критерии е изпълнението на план-приема, включително предлагане на обучение в STEM професии. Друг значим критерий е средният успех на училището от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през 2019/2020, 2020/2021 учебна година, на задължителния втори ДЗИ през 2022 г., както и на процента на дипломиралите се ученици през последните три учебни години.

Предмет на оценката е също така обучението на учителите по професионална подготовка за последните три учебни години, привличането на представители на бизнеса в класните стаи, наличието на вътрешна система за управление на качеството. Отчетени са още капацитета на физическата среда – наличието на лаборатории, работилници и тяхното оборудване, както и на общежитие.

Видно от заповедта на министъра ПГТТМ /Казанлък/ покрива всички основни критерии. Благодарение на придобития статут училището ще бъде краен получател за изпълнение на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост. Те целят като краен резултат създаването на системи от умения за иновации на регионално ниво, съвместна работа и с центрове от други държави чрез международни мрежи за сътрудничество. Мрежите ще развиват модела за високи постижения в областта на професионалното образование.

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че сте съгласни. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Call Now Button