ПГТТМ набира лектори на Учебно-тренировъчна фирма /УТФ/ – изтегли

Училищни учебни планове:

Учебни планове за VIII клас – изтегли – 8а клас, 8б клас8в клас8г клас

Учебни планове за IX клас – изтегли – 9а клас9б клас9в клас9г клас

Учебни планове за X клас – изтегли – 10а клас10б клас10в клас10г клас

Учебни планове за XI клас – изтегли – 11а клас11б клас11в клас11г клас

Учебни планове за XII клас – изтегли – 12а клас12б клас12в клас

Call Now Button