За втора поредна година ПГТТМ участва в Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики –2“

Учениците от ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък се включиха за втора поредна година активно в дейностите на проекта, за да придобият практически умения в реална работна среда. 31 възпитаници на гимназията от 10, 11 и 12 клас се класираха в Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“ за тази учебна година. Те ще започнаха своята практика в реална работна среда на 06.02.2023г, в началото на втория срок.

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът „Ученически практики – 2“  цели подобряване качеството на професионалното образование чрез повече и по-добри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование.

В Дейност 2  „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ ще се включат общо 6 ученици, създавайки  учебно тренировъчна фирма.

pg-ttm-05
pg-ttm-01

През учебната 2021-2022 година участваха 31 ученици. По проекта „Ученически практики –  2“ дейност 1, удостоверения получиха  всички 31 ученици. Работата в реална работна среда се проведе в 9 фирми партньори на гимназията  в областта на автомобилната мехатроника, автотранспортната техника, и  икономичеката информатика. Учители, работодатели и ученици споделят,  че съвместната работа е много добре синхронизирана,  ползотворна и за двете страни, а някои от участниците дори продължават своите взаимоотношения с работодателите и след приключване на работата по проекта. Придобитите знания и умения на учениците бяха оценени и от наставника, и наблюдаващия учител. Оценките за професионална компетентност, дисциплина, експедитивност, организираност, комуникативни умения, работа в екип, инициативност, активност и креативност са отразени в удостоверението, което всеки ученик получи.

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че сте съгласни. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Call Now Button