Валоризационна конференция 2022 – „35 години Програма Еразъм“.

Екип на ПГ по транспорт и мениджмънт бе поканен за поредна година за участие във Валоризационна конференция 2022 – „35 години Програма Еразъм“. Благодаря на всички мои колеги, с които разработваме и реализираме европейски проекти!!!

Благодаря на всички преподаватели и ученици, с които работим за утвърждане на имиджа на гимназията. Заслужено признание от Центъра за развитие на човешките ресурси и достойно приключване на календарната година!!!

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Call Now Button