БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2022 ГОДИНА

ПЛАН – ПРОГРАМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2022 ГОДИНА

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ – отвори

ЗАПОВЕД ЗА УЧИЛИЩНА КОМИСЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА – отвори

 

Отборът на ПГТТМ  представи гр. Казанлък на областния кръг на Националното състезание по безопасност на движението

На 15.05.2021 г. в Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Йонков Вапцаров”- гр. Стара Загора се състоя областният кръг на Националното състезание по БДП.

Във втора възрастова група отбора на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт- Казанлък в лицето на Стефан Димитров-8в клас, Милена Николаева-9а клас, Андреан Димитров-10в клас и Борислав Борисов- 10в клас се класира на второ място.

Отборът, ръководен от инж. Росица Цветкова- старши учител, показа много добри знания по безопасност на движение по пътищата в теоретичната част, както и демонстрира умения в майсторско управление на велосипед.

Участниците са удостоени с купа и индивидуални награди от г-жа Татяна Димитрова, началник на РУО-Стара Загора.

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Call Now Button