АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Специалност

АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

с разширено изучаване на английски език .

професия ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

Учениците , обучаващи се в специалността „Автотранспортна техника“, продобиват знания и умения за устройството, експлоатацията, електрическите системи и диагностика на автомобилите.

Учениците придобили професия „Техник по транспортна техника“ се реализират като специалисти по техническо обслужване и ремонт на автомобилите и управление на транспортни фирми.

Call Now Button